Home ›› Back


Lung India

Table of Contents RSS Feed
2015| April  | Volume 32 | Issue 7  

Please wait, loading Google Map...

EDITORIAL  
Indian guidelines for asthma: Adherence is the key p. 1
Parvaiz A Koul, Dharmesh Patel
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
GUIDELINES Top
Guidelines for diagnosis and management of bronchial asthma: Joint ICS/NCCP (I) recommendations p. 3
Ritesh Agarwal, Sahajal Dhooria, Ashutosh Nath Aggarwal, Venkata N Maturu, Inderpaul S Sehgal, Valliappan Muthu, Kuruswamy T Prasad, Lakshmikant B Yenge, Navneet Singh, Digambar Behera, Surinder K Jindal, Dheeraj Gupta, Thanagakunam Balamugesh, Ashish Bhalla, Dhruva Chaudhry, Sunil K Chhabra, Ramesh Chokhani, Vishal Chopra, Devendra S Dadhwal, George D'Souza, Mandeep Garg, Shailendra N Gaur, Bharat Gopal, Aloke G Ghoshal, Randeep Guleria, Krishna B Gupta, Indranil Haldar, Sanjay Jain, Nirmal K Jain, Vikram K Jain, Ashok K Janmeja, Surya Kant, Surender Kashyap, Gopi C Khilnani, Jai Kishan, Raj Kumar, Parvaiz A Koul, Ashok Mahashur, Amit K Mandal, Samir Malhotra, Sabir Mohammed, Prasanta R Mohapatra, Dharmesh Patel, Rajendra Prasad, Pallab Ray, Jai K Samaria, Potsangbam Sarat Singh, Honey Sawhney, Nusrat Shafiq, Navneet Sharma, Updesh Pal S Sidhu, Rupak Singla, Jagdish C Suri, Deepak Talwar, Subhash Varma
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]