Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2013| 25th May  | Volume 8 | Issue 15  

Please wait, loading Google Map...

RESEARCH AND REPORT ARTICLES: TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND NEURAL REGENERATION  
Protective effect of oxysophoridine on cerebral ischemia/reperfusion injury in mice p. 1349
Hongbo Wang, Yuxiang Li, Ning Jiang, Xiaoping Chen, Yi Zhang, Kuai Zhang, Tengfei Wang, Yinju Hao, Lin Ma, Chengjun Zhao, Yanrong Wang, Tao Sun, Jianqiang Yu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Emodin prevents hypoxic-ischemic neuronal injury (Involvement of the activin A pathway) p. 1360
Hongliang Guo, Xiaoran Shen, Ye Xu, Junliang Yuan, Dongming Zhao, Wenli Hu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Curcumin ameliorates hippocampal neuron damage induced by human immunodeficiency virus-1 p. 1368
Hongmei Tang, Rui Pan, Wenli Fang, Yanyan Xing, Dexi Chen, Xiaobao Chen, Yuanyuan Yu, Junbing Wang, Zheng Gong, Guoyin Xiong, Jun Dong
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Persimmon leaf flavonoid induces brain ischemic tolerance in mice p. 1376
Mingsan Miao, Xuexia Zhang, Linan Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Gastrodin promotes the secretion of brain-derived neurotrophic factor in the injured spinal cord p. 1383
Changwei Song, Shiqiang Fang, Gang Lv, Xifan Mei
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
CLINICAL PRACTICE ARTICLES Top
Auditory event-related brain potentials for an early discrimination between normal and pathological brain aging p. 1390
Juliana Dushanova, Mario Christov
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Intraoperative diffusion tensor imaging predicts the recovery of motor dysfunction after insular lesions p. 1400
Jinjiang Li, Xiaolei Chen, Jiashu Zhang, Gang Zheng, Xueming Lv, Fangye Li, Shen Hu, Ting Zhang, Bainan Xu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]   
Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and middle cerebral artery stenosis in a Chinese Han population p. 1410
Chunshu Rong, Yingqi Xing, Xinmei Jiang, Juan Wang, Baoshan Gao, Jianjun Zhao, Kangding Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Axonal degeneration of the ulnar nerve secondary to carpal tunnel syndrome: fact or fiction? p. 1418
Radwa Mahmoud Azmy, Amira Ahmed Labib, Saly Hassan Elkholy
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
ACADEMIC DISCUSSION ARTICLES Top
Research progress in rehabilitation treatment of stroke patients (A bibliometric analysis) p. 1423
Xiaodong Feng, Chengmei Liu, Qingchuan Guo, Yanjie Bai, Yafeng Ren, Binbin Ren, Junmin Bai, Lidian Chen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The top cited articles on glioma stem cells in Web of Science p. 1431
Fuxin Yi, Jun Ma, Weimin Ni, Rui Chang, Wenda Liu, Xiubin Han, Dongxiao Pan, Xingbo Liu, Jianwu Qiu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]