Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2014| 15th January  | Volume 9 | Issue 2  

Please wait, loading Google Map...

EDITORIAL  
Spinal root avulsion: an excellent model for studying motoneuron degeneration and regeneration after severe axonal injury p. 117
Carolin Ruven, Tak-Kwong Chan, Wutian Wu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
RESEARCH AND REPORTS Top
Effect of type-2 astrocytes on the viability of dorsal root ganglion neurons and length of neuronal processes p. 119
Chunling Fan, Hui Wang, Dan Chen, Xiaoxin Cheng, Kun Xiong, Xuegang Luo, Qilin Cao
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Early rehabilitation improves neurofunctional outcome after surgery in children with spinal tumors p. 129
Nezire Kose, Kose Muezzinoglu, Sevil Bilgin, Sevilay Karahan, Ilkay Isikay, Burcak Bilginer
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Resting-state connectivity in the default mode network and insula during experimental low back pain p. 135
Shanshan Zhang, Wen Wu, Guozhi Huang, Ziping Liu, Shigui Guo, Jianming Yang, Kangling Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Aspartic acid in the hippocampus: a biomarker for postoperative cognitive dysfunction p. 143
Rong Hu, Dong Huang, Jianbin Tong, Qin Liao, Zhonghua Hu, Wen Ouyang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Resting-state functional connectivity abnormalities in first-onset unmedicated depression p. 153
Hao Guo, Chen Cheng, Xiaohua Cao, Jie Xiang, Junjie Chen, Kerang Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Acupuncture at Baihui and Dazhui reduces brain cell apoptosis in heroin readdicts p. 164
Xiaorong Hou, Rongjun Zhang, Hang Lv, Xinghui Cai, Guangchuan Xie, Xiaoge Song
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
TECHNICAL UPDATES Top
The optimal distance between two electrode tips during recording of compound nerve action potentials in the rat median nerve p. 171
Yongping Li, Jie Lao, Xin Zhao, Dong Tian, Yi Zhu, Xiaochun Wei
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Optimal duration of percutaneous microballoon compression for treatment of trigeminal nerve injury p. 179
Fuyong Li, Shuai Han, Yi Ma, Fuxin Yi, Xinmin Xu, Yunhui Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Mild hypothermia for treatment of diffuse axonal injury: a quantitative analysis of diffusion tensor imaging p. 190
Guojie Jing, Xiaoteng Yao, Yiyi Li, Yituan Xie, Wangan Li, Kejun Liu, Yingchao Jing, Baisheng Li, Yifan Lv, Baoxin Ma
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Role of the nucleus tractus solitarii in the protection of pre-moxibustion on gastric mucosal lesions p. 198
Liang Peng, Mi Liu, Xiaorong Chang, Zhou Yang, Shouxiang Yi, Jie Yan, Yan Peng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Effects of Wen Dan Tang on insomnia-related anxiety and levels of the brain-gut peptide Ghrelin p. 205
Liye Wang, Yuehan Song, Feng Li, Yan Liu, Jie Ma, Meng Mao, Fengzhi Wu, Ying Wu, Sinai Li, Binghe Guan, Xiaolan Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
CLINICAL PRACTICE Top
Acupuncture/electroacupuncture enhances anti-depressant effect of Seroxat: the Symptom Checklist-90 scores p. 213
Junqi Chen, Weirong Lin, Shengxu Wang, Chongqi Wang, Ganlong Li, Shanshan Qu, Yong Huang, Zhangjin Zhang, Wei Xiao
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]