Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Journal of Cancer Research and Therapeutics

Table of Contents RSS Feed
2016| October  | Volume 12 | Issue 5  

Please wait, loading Google Map...

ORIGINAL ARTICLES  
Gemcitabine inhibits proliferation and induces apoptosis in human pancreatic cancer PANC-1 cells p. 1
Gui Yong-Xian, Li Xiao-Huan, Zhang Fan, Tian Guo-Fang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Laparoscopic jejunoileal side-to-side anastomosis for the treatment of type 2 diabetes mellitus in Chinese patients with a body mass index of 24–32 kg/m2 p. 5
Jin Li, Guangwei Xie, Qingzhong Tian, Yuanchao Hu, Qingliang Meng, Minkang Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Aidi injection combined with CHOP chemotherapy regimen in the treatment of malignant lymphoma: A meta-analysis based on randomized controlled trials p. 11
Xiaoli Wang, Weimei Jin, Bingmu Fang, Jinhong Jiang, Min Liu, Yifen Lan, Zhigang Qu, Guangli Ma, Yu Jiang, Yonghua Liu, Yuxiao Zeng, Xiaoqiu Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Helicobacter pylori infection and colorectal carcinoma risk: A meta-analysis p. 15
Yang Zhao, Xuli Wang, Yanrong Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Positive correlation of cysteine-rich 61 and target genes of Wnt/β-catenin pathway in esophageal squamous cell carcinoma p. 19
Peng Wang, Li Li, Ting Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Clinical efficacy and safety of high-dose imatinib for chronic myeloid leukemia patients: An updated meta-analysis p. 23
Yonghua Liu, Bingmu Fang, Jinhong Jiang, Peng Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Oxycodone versus dezocine for postoperative analgesia in patients with cervical cancer treated with radical surgery p. 27
Zhonghua Li, Honglian Wu, Renhong He, Xiaowei Hu, Shaoxiao Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Diagnostic value of secreted frizzled-related protein 2 gene promoter hypermethylation in stool for colorectal cancer: A meta-analysis p. 30
Zhiran Zhou, Huitian Zhang, Yunxia Lei
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Serum carcinoembryonic antigen, neuron-specific enolase as biomarkers for diagnosis of nonsmall cell lung cancer p. 34
Yanjun Dong, Xianjie Zheng, Zhongxin Yang, Mingfei Sun, Guoyu Zhang, Xiaokang An, Lihong Pan, Shuanglin Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Adjuvant therapy with heparin in patients with lung cancer without indication for anticoagulants: A systematic review of the literature with meta-analysis p. 37
Yuman Yu, Qun Lv, Bin Zhang, Fen Lan, Yifan Dai
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Application value of endoscopic submucosal dissection and endoscopic mucosal resection for treatment of rectal carcinoids p. 43
Xiaohuan Li, Yongxian Gui, Wenliang Han, Hongjian Jiang, Daihua Qi, Yi Yang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Evaluating the efficacy and safety of continuous arterial infusion chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil in treating oral cancer p. 47
Min Ye, Xudan Li, Weidong Liu, Haibiao Tao, Junjie Yan
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The association between runt-related transcription factor 3 gene promoter methylation and gastric cancer: A meta-analysis p. 50
Xu Liu, Lina Wang, Yongtie Guo
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
S-1 combined with cisplatin chemotherapy for advanced gastric cancer p. 54
Chen Weidong, Xia Lijun
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Application value of sentinel lymph node biopsy in the radical operation for Stage II advanced gastric cancer p. 57
Yongzheng Xie, Fangjun Li, Xuequn Ren
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The Rho GTPase RhoE exerts tumor-suppressing effects in human esophageal squamous cell carcinoma via negatively regulating epidermal growth factor receptor p. 60
Haojie Wang, Yi Wang, Bing Liang, Fei He, Yong Li, Jianbo Che, Xiaohui Li, Hui Zhao, Gongning Shi
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
A meta-analysis of association between glutathione S-transferase gene polymorphism and osteosarcoma chemosensitivity in Chinese population p. 64
Jun Lan, Qi Yang, Mingping Zhou, Rongcheng Xu, Chongbin Zhou, Jiwei Wang, Haiya Zheng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Inhibitory roles of miR-320 in osteosarcoma via regulating E2F1 p. 68
Haojie Wu, Weihua Li, Minghui Zhang, Shutao Zhu, Dengfeng Zhang, Xiao Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Expression of excision repair cross-complementation group 1 in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma treated with cisplatin-based induction chemotherapy p. 72
Chuan Shen, Lingling Chen, Jiangtao Fu, Hongbin Lin
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Does hospital-based transitional care reduce the postoperative complication in patients with enterostomy? A meta-analysis p. 76
Yi Chen, Jinyan Jiang, Yuehong Wu, Jingjing Yan, Huali Chen, Xuemei Zhu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
A meta-analysis of contrast-enhanced computer tomography in the diagnosis of colorectal cancer p. 79
Shuqian Man, Jianxun Zou, Mingjie Wang, Feng Liang, Shuyan Chen, Xueyong Zhang, Xudan Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The efficacy and safety of simultaneous integrated boost intensity-modulated radiation therapy for esophageal squamous cell carcinoma in Chinese population: A single institution experience p. 82
Yujin Xu, Zhun Wang, Guan Liu, Xiao Zheng, Yuezhen Wang, Wei Feng, Xiaojing Lai, Xia Zhou, Pu Li, Honglian Ma, Jin Wang, Xiao Hu, Ming Chen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Combined nimotuzumab with chemoradiotherapy in patients with locally advanced or metastatic esophageal squamous cell carcinoma: A retrospective study p. 89
Xiaojing Lai, Qing Gu, Xiao Zheng, Guan Liu, Wei Feng, Xiao Lin, Weimin Mao
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Meta-analysis of therapeutic effects and the risks of hypertension and hyperglycemia in patients with renal cell carcinoma who were receiving antiangiogenic drugs p. 96
Lingling Chang, Ying An, Shuling Yang, Xiaosu Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Meta-analysis of gemcitabine and cisplatin combination chemotherapy versus gemcitabine alone for pancreatic cancer p. 104
Diyu Huang, Jie Fang, Gaojian Luo
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
A comparison of drug resistances of targeted drugs for advanced renal cell cancer approved by the Food and Drug Administration: A meta-analysis of randomized clinical trials p. 109
Ming Guo, Yunsong Cao, Jingzhe Yang, Jingfeng Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Outcomes of surgical treatments of pulmonary hamartoma p. 116
Tao Wang, Yang Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Distribution and prognosis of mediastinal lymph node metastases of nonsmall cell lung cancer p. 120
Dawei Guo, Yiming Ni, Xiayi Lv, Zhihao Zhang, Peng Ye
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
CORRESPONDENCE Top
Prolonged overall survival of patients with leptomeningeal carcinomatosis from nonsmall cell lung cancer p. 126
Yanfang Ju, Shengjie Sun, Jinliang Wang, Shunchang Jiao
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]