Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Journal of Cancer Research and Therapeutics

Table of Contents RSS Feed
2018|   | Volume 14 | Issue 4  

Please wait, loading Google Map...

EDITORIALS  
A valuable guideline for thermal ablation of primary and metastatic lung tumors p. 725
Luigi A Solbiati
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Angiogenesis and apatinib: Can be used for the patients with non-gastic cancer? p. 727
Yang Ni, Xin Ye
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
REVIEW ARTICLES Top
Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of primary and metastatic lung tumors (2018 edition) p. 730
Xin Ye, Weijun Fan, Hui Wang, Junjie Wang, Zhongmin Wang, Shanzhi Gu, Weijian Feng, Yiping Zhuang, Baodong Liu, Xiaoguang Li, Yuliang Li, Chengli Li, Yueyong Xiao, Po Yang, Xia Yang, Wuwei Yang, Junhui Chen, Rong Zhang, Zhengyu Lin, Zhiqiang Meng, Kaiwen Hu, Chen Liu, Zhongmin Peng, Yue Han, Yong Jin, Guangyan Lei, Bo Zhai, Guanghui Huang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Long noncoding RNAs in cervical cancer p. 745
Dan Shi, Cheng Zhang, Xiaodong Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
ORIGINAL ARTICLES Top
Efficacy and safety of computed tomography-guided 125I brachytherapy for lymph node metastatic from hepatocellular carcinoma p. 754
Chuang He, Yun Liu, Yang Li, Li Yang, Yuan-Ting Li, Shan-Liang Li, Xue-Quan Huang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Effects of Spica prunellae on caspase-3-associated proliferation and apoptosis in human lung cancer cells in vitro p. 760
Jinhua Zhu, Wei Zhang, Yiting Zhang, Yong Wang, Meihui Liu, Yuanfen Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Computed tomography-guided percutaneous microwave ablation for treatment of peripheral ground-glass opacity–Lung adenocarcinoma: A pilot study p. 764
Xia Yang, Xin Ye, Zhengyu Lin, Yong Jin, Kaixian Zhang, Yuting Dong, Guohua Yu, Haipeng Ren, Weijun Fan, Jin Chen, Qingfeng Lin, Guanghui Huang, Zhigang Wei, Yang Ni, Wenhong Li, Xiaoying Han, Min Meng, Jiao Wang, Yuliang Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Conversion chemotherapy with capecitabine and oxaliplatin for colorectal cancer with potentially resectable liver metastases: A phase II, open-label, single-arm study p. 772
Yong Li, Guo-Xin Li, Zhong-Hua Chu, Chun-Yi Hao, Zhi-Wei Jiang, Huan-Qiu Chen, Jian-Jiang Lin, De-Chuan Li, Bing Hu, Xi-Shan Wang, Feng Lin
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Distribution of human papillomavirus genotypes and its relationship to clinicopathology in invasive cervical carcinoma in Zhejiang Province, China p. 780
Zhongbo Chen, Jiansong Zhou, Yuanyuan Chen, Jianqing Zhu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Lack of association between the distribution of ABO blood groups and nasopharyngeal carcinoma in a population of Southern China p. 785
Keng Lin, Feng Qiu, Shulin Chen, Xia He, Songguo Peng, Hao Chen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Comparison of the short-term clinical outcome between open and minimally invasive esophagectomy by comprehensive complication index p. 789
Guoyuan Ma, Hongxin Cao, Ran Wei, Xiao Qu, Liguang Wang, Linhai Zhu, Jiajun Du, Yibing Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The diagnostic value of multi-slice spiral computed tomography in patients with renal carcinoma p. 795
Jie Liu, Shufang Yang, Haiying Jin, Xiang He, Peng Nie, Changfu Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
The features and prognostic impact of extracranial metastases in patients with epidermal growth factor receptor-mutant lung adenocarcinoma p. 799
Jianping Bi, Guang Han, Xueyan Wei, Guoliang Pi, Yong Zhang, Ying Li, Mingwei Wang, Desheng Hu, Weining Zhen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
A meta-analysis of adoptive immunotherapy in postoperative hepatocellular carcinoma p. 807
Hui Zhao, Min Zheng, Kun Wang, Lianmin Wang, Haiyu He, Meilian Wang, Yanmei Shi, Songquan Huang, Fengming Ji, Xiao Li, Hong Zhu, Lin Wang, Xiaowen Zhang, Xueyang Shi, Songling Zhao, Bimang Fu, Tao Wu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Effect of low-frequency rotary magnetic fields on advanced gastric cancer: Survival and palliation of general symptoms p. 815
Zheng Chen, Huiling Liu, Hong Wang, Changshun Wu, Hong Feng, Junqing Han
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Relationship between Vitamin D receptor gene polymorphism and renal cell carcinoma susceptibility p. 820
Zhi-Jun Lin, Xia-Lan Zhang, Zhen-Sheng Yang, Xiao-Yu She, Yi Xie, Wei-Ji Xie
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Investigating the risk factors of hepatocellular carcinoma and survival analysis for cirrhosis after transjugular intrahepatic portosystemic shunt in treating portal hypertension p. 826
Jian Wei, Honglu Li, Changqing Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
A differential expression network method identifies ankylosing spondylitis-related genes p. 833
Pengji Gao, Shubin Fu, Yun Liu, Xin Zi
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Post-transcriptional regulation DPC4 gene by miR-190 in colorectal cancer cells p. 838
Bin Xie, Zhenghao Deng, Yu Pan, Chunyan Fu, Songqing Fan, Yongguang Tao, Jianhua Zhou, Desheng Xiao
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Promotion of Insulin-like growth factor II in cell proliferation and epithelial–mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma p. 844
Yan Ma, Yanfang Chen, Lei Chen, Zhi Liu, Mio-Leng Ieong, Fei Gao, Wei Huang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Promoter methylation of human mutL homolog 1 and colorectal cancer risk: A meta-analysis p. 851
Bian Shi, Junfeng Chu, Qilong Gao, Tongde Tian
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Expression of fascin_1 protein in cancer tissues of patients with nonsmall cell lung cancer and its relevance to patients' clinicopathologic features and prognosis p. 856
Yunxia Zhang, Bin Liang, Hongying Dong
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Expression level of long noncoding RNA H19 in plasma of patients with nonsmall cell lung cancer and its clinical significance p. 860
Jianhua Luo, Qiaoqiao Li, Junsu Pan, Longxiang Li, Liangjie Fang, Ying Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Urine PCA3 mRNA level in diagnostic of prostate cancer p. 864
Meifeng Li, Dong Zhou, Weili Zhang, Song Gao, Xiaoqing Zhou
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Increased expression of epidermal growth factor-like domain-containing protein 7 is predictive of poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma p. 867
Chao Yang, Yun-Liang Wang, Ding Sun, Xiao-Li Zhu, Zhi Li, Cai-Fang Ni
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Association between leptin level and renal cell carcinoma susceptibility and progression: A meta-analysis p. 873
Haiquan Zhu, Wei Li, Song Mao, Liming Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
ATP7B rs9535826 is associated with gastrointestinal toxicity of platinum-based chemotherapy in nonsmall cell lung cancer patients p. 881
Yue-Qin Li, Xin-Yin Zhang, Juan Chen, Ji-Ye Yin, Xiang-Ping Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Clinical application of electrocardiogram-guided tip positioning in peripheral inserted central catheters placement p. 887
Weifeng Li, Ruicai Xu, Dong Fan
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Expression of CD133 protein in osteosarcoma and its relationship with the clinicopathological features and prognosis p. 892
Yanru Xie, Jianhui Huang, Minhua Wu, Yuefen Zhou
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Using 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography to estimate the length of gross tumor and involvement of lymph nodes in esophagogastric junction carcinoma p. 896
Chi-Luan Ma, Xiao-Dong Li, Xiao-Rong Sun, Dong-Bo Zhao, Yin-Ping Yuan, Yong-Hua Yu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
REPUBLISHED Top
Republished: Identifying key genes in retinoblastoma by comparing classifications of several kinds of significant genes p. 902
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]